قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

-جهت اگاهی کامل از قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا روی لینک زیر کلیک فرمایید/afiles/up/other/لینک/مجموعه قوانین شوراهای اسلامی شهر و روستا.pdf