آغاز طرح حيات طيبه ويژه مادران
به گزارش روابط عمومي شهرداري شهر کوشک ، به همت حوزه فرهنگي شهرداري کوشک با همکاري دارالقران کوشک، کانون هاي فرهنگي، پايگاه هاي بسيج خواهران نخستين دوره طرح حيات طيبه با شرکت تعداد بسياري از خواهران با محوريت همسرداري و تربيت فرزند با شرکت اساتيد مجرب و کارشناسان از امروز يکم تيرماه آغاز و تا پنجم تيرماه ادامه دارد.