مرکز معاينه فني خودرو هاي سبک شهر کوشک
همزمان با هفته دولت مرکز معاينه فني  خودروي شهر کوشک با حضور معاونت سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري اصفهان جناب آقاي قاسمي افتتاح گرديد
 در مصاحبه با شهردار محترم شهر کوشک مهندس قرباني در خصوص مرکز معاينه فني شهر کوشک فرمود:
 شهرداري جهت تسهيل نمودن دريافت خدمات براي شهروندان پس از طي مراحل اداري اقدام به صدور مجوز احداث مرکز معاينه فني خودروهاي سبک و دوگانه سوز  به بخش خصوصي نمود مرکز فوق در دو شيفت کاري صبح و عصر از ساعت ۸صبح الي ۲۰ در روزهاي هفته و جمعه ها از ساعت ۱۷ الي ۲۱  آماده خدمت رساني به شهروندان محترم مي باشد. لازم به ذکر است که شهروندان مي توانند هرگونه شکايت خود را به ستاد معاينه فني شهرداري کوشک شماره تماس ۳۳۵۶۲۴۱۰ اعلام نمايند.

 مدير مرکز معاينه فني خودروهاي سبک شهر کوشک مهندس جعفر مهرابي به شماره تماس۰۹۲۰۹۳۰۴۴۳

کد مرکز ۴۴۳۰