کد مطلب: 139022
از همکاري مردم شريف شهر کوشک تقدير و تشکر مي نماييم
تاریخ انتشار : 1397/12/09
نمایش : 947
اطلاعيه روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر کوشک
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن