کد مطلب: 139026
به همت خدمات شهري شهرداري کوشک
رنگ آميزي سرعت گيرها
تاریخ انتشار : 1398/02/16
نمایش : 260
به همت شهرداري شهر کوشک سرعتگيرهاي خيابان هاي سطح شهر رنگ آميزي شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري شهر کوشک، به همت نيروهاي خدمات شهري شهرداري، سرعت گيرهاي خيابان هاي سطح شهر کوشک به جهت ترافيکي رنگ آميزي شد. همچنين سرعتگيرهاي بلوار الغدير مسير نجف آباد - خميني شهر ، در محدوده شهر کوشک نيز با رنگ آميزي براي رانندگان ايمن سازي شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن