کد مطلب: 139028
تکميل عمليات آسفالت ريزي خيابان سلمان فارسي
تاریخ انتشار : 1398/02/21
نمایش : 290
به گزارش روابط عمومي شهرداري شهر کوشک ، به همت نيروهاي شهرداري عمليات آسفالت و کانيوگذاري خيابان سلمان فارسي با اعتبار بالغ بر 250ميليون توماني انجام شد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن