کد مطلب: 139029
تخريب واحد توليد ذغال غيرمجاز
تاریخ انتشار : 1398/02/21
نمایش : 1163
به گزارش روابط عمومي شهرداري شهر کوشک ، بر اساس بازديدهاي به عمل آمده و بررسي هاي صورت گرفته واحد  توليد زغال غيرمجاز  در کوشک که به غيرقانوني توليد ذغال داشت با هماهنگي نيروي انتظامي و توسط نيروهاي خدمات شهري شهرداري براساس قانون تخريب شد./
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن