کد مطلب: 139031
روپوشاني انهار سطح شهر کوشک
تاریخ انتشار : 1398/02/23
نمایش : 1317
روپوشاني سطح نهرهاي معابر شهر کوشک در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومي شهرداري کوشک ، عمليات عمراني  روپوشاني انهار و جوي هاي سطح شهر کوشک به همت نيروهاي شهرداري براي ايمن سازي معابر سطح شهر در حال انجام است./
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن