کد مطلب: 139035
بازديد شهردار کوشک از دارالقرآن اهلبيت خميني شهر
تاریخ انتشار : 1398/02/30
نمایش : 700
با امضاي تفاهم نامه بين شهرداري کوشک و موسسه دارالقرآن اهلبيت خميني شهر شاهد برنامه هاي فرهنگي قرآني درسطح شهر خواهيم بود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري کوشک ، مهندس قرباني شهردار کوشک به همراه اعضاي شوراي شهر از مجموعه دارالقرآن اهلبيت خميني شهر که به همت خيرين بناگذاري شده و در کشور شاخص است بازديد داشت.
در نشست با مديرعامل اين موسسه مطالبي پيرامون برگزاري برخي برنامه هاي فرهنگي، قرآني، مشاوره اي مذاکراتي انجام شد تا طي تفاهم نامه اي بين شهرداري و اين موسسه در حوزه فرهنگ شهروند و ارتقا فرهنگ شهروندي و ترويج قرآن و اهلبيت طرح ها و دوره هايي برگزار شود.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن