کد مطلب: 139059
آسفالت ريزي خيابان شهيد سليمي
تاریخ انتشار : 1398/04/26 09:00:51
نمایش : 1080
بازديد مهندس قرباني شهردار شهر کوشک از اين پروژه
به گزارش روابط عمومي شهرداري کوشک ، خيابان شهيد سليمي پس از روپوشاني جوي و دال گذاري به همت نيروهاي شهرداري آسفالت ريزي و مسطح شد.
مهندس قرباني شهردار باغ شهر کوشک از اين پروژه بازديد و نواقص آن را به پيمانکار تذکر و اين پروژه پس از رفع مشکلات تکميل و به پايان رسيد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن