کد مطلب: 139067
آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار
تاریخ انتشار : 1398/04/30
نمایش : 985
به گزارش روابط عمومي شهرداري کوشک ، شوراي اسلامي باغ شهر کوشک در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره برداري، انتقال تابلوهاي تبليغاتي 12*6 به سرمايه گذار خصوصي با شرايط لازم واگذار نمايد.
متن اين فراخوان بدين شرح است:


 
آگهي فراخوان عمومي
انتخاب سرمايه گذار
شهرداري کوشک با استناد به مجوز مورخ30/02/1398 هيات عالي سرمايه گذاري و مصوبه شماره 31/97/ش  مورخ 06/04/1398 شواري محترم اسلامي شهر کوشک در نظر دارد پروژه ساخت،اجاره ، بهره برداري و انتقال  تابلوهاي تبليغاتي6*12 را به صورت B.O.L.T به سرمايه گذار واجد شرايط طبق مشخصات خصوصي اعلام شده در شرايط فراخوان واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارک پروژه را همه روزه در وقت اداري از تاريخ درج آگهي در روزنامه تا روز شنبه مورخ 12/05/1398 از واحد امور مالي شهرداري کوشک واقع در شهر کوشک بلوار امام (ره) به شماره تماس33562410-031 دريافت نمايند.
تاريخ  تحويل پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه ( حراست ) شهرداري  :
از تاريخ درج نوبت دوم آگهي در روزنامه تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 13/05/1398
 - به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذکر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
زمان و محل تشكيل هيات عالي سرمايه گذاري جهت بازگشائي پيشنهادات:
 رأس ساعت  15 روز دوشنبه مورخ 14/05/1398 در محل شهرداري کوشک
- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است.
رديف نام پروژه آدرس محل پروژه مشخصات تابلو ها/ابعاد/تعداد طول دوره مشارکت پايه پايه اجاره بهاء ماهيانه(ريال) نوع مشارکت
1 ساخت،اجاره،بهره برداري و انتقال  تابلوهاي تبليغاتي بلوار الغدير
(جاده اصفهان نجف آباد)
محدوده شهر کوشک
2 عدد تابلو به ابعاد 12 *6 به صورت دو طرفه 39ماه 000/280/17 B.O.L.T
- به ازاء هر سال  افزايش  معادل 15 درصد به قيمت اجاره بها اضافه مي گردد.   
                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن