کد مطلب: 139082
جهاد آسفالت (روکش نهايي خيابان شهدا)
تاریخ انتشار : 1398/07/07
نمایش : 529
شهردار کوشک مهندس مجيدي قرباني در خصوص تکميل پروژه زيرسازي و کانيو گذاري خيابان شهدا گفت.
الحمدالله پس از اجراي کانيو و آسفالت خيابان سلمان فارسي براي تکميل خيابان همجوار اين خيابان به نام شهدا اقدام به تهيه طرح شيب بندي و نقشه طرح دفع آب هاي سطحي نموديدم و پس از بررسي هاي کارشناسي مقرر گرديد که جهت دفع آبهاي سطحي که يکي از معضلات و مشکلات مردم اين محل بود اقدام به کانيو گذاري در طول اين خيابان جهت انتقال آب باران نماييم و پس از آن جهت تسهيل در عبور و مرور وسايل و با توجه به بافت قديمي محل اقدام به روکش کامل اين خيابان که يکي از خيابان هاي فرعي اين شهر مي باشد اقدام نموديم.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن