کد مطلب: 139083
روکش و کانيو گذاري خيابان آزادگان
تاریخ انتشار : 1398/07/07
نمایش : 521
با توجه به طرح مطالعاتي دفع آبهاي سطحي شهر کوشک نسبت به رفع مشکل آبگرفتگي در خيابان آزادگان با اجراي کانيو گذاري و روکش آن اقدام گرديد
 
 
 
مولف: امیرحسین محمدی
ارسال کننده
ایمیل
متن