کد مطلب: 139128
رياست شوراي شهر کوشک
شهروندان همچنان از تردد غيرضروري پرهيز کنند
تاریخ انتشار : 1399/02/11
نمایش : 179
امروز پنج شنبه جلسه شوراي شهر کوشک با حضور اعضاي محترم اين شورا تشکيل گرديد ورياست شوراي شهر پس از تبريک روز شورا ها تاکيد کرد اولويت ما امروز حفظ سلامت شهرونانمان مي باشد.
 
محمدباقر جلالي با تاکيد بر اينکه آغاز دوباره فعاليت اقتصادي و اجتماعي در شهرها به معناي رفع يا دفع ويروس کرونا نيست، گفت: شهروندان بايد همچنان از تردد غيرضروري در شهر پرهيز کنند و مديران شهري نيز همانند گذشته نسبت به ضدعفوني کردن شهر اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر کوشک ، محمد باقر جلالي  ضمن قدرداني از کليه شهروندان ونيروهاي مردمي  براي  مديريت بحران کرونا تاکنون اظهار کرد: ساال گذشته نيز با بحران‌هاي مختلفي رو به رو بوديم که به خوبي از آنها نيز عبور کرديم.
وي با تاکيد بر اينکه بحران کرونا بحراني جهاني و مشکل کنوني همه کشورها است، افزود: در اين بحران تدبير مردم و مسئولان مي‌تواند شرايط را به گونه‌اي رقم بزند که به راحتي بتوان از آن عبور کرد وبه ياري خداوند منان اين ويروس منحوس را شکست دهيم.
رئيس شوراي اسلامي شهر کوشک اضافه کرد: با  اشاره به همکاري مردم تا کنون در بحران کرونا ابراز اميدواري کرد که اين روند ادامه يابد و مردم با توجه به توصيه‌هاي صورت گرفته اين روال را ادامه دهند تاشهر کوشک از وضعيت  قرمزي که در آن قراردارد رهايي يابد وسلامت وبرنامه هاي اجتماعي مذهبي فرهنگي از سر گرفته شود .
جلالي  با تاکيد بر اينکه آغاز دوباره فعاليت اقتصادي و اجتماعي در شهرها به معناي رفع يا دفع اين ويروس نيست، تصريح کرد: شهروندان بايد همچنان از تردد غير ضروري در شهرها پرهيز کنند و مديران شهري نيز همانند گذشته نسبت به ضدعفوني کردن شهر ادامه دهند.
وي تاکيد کرد: نگراني‌ ما از کاهش حساسيت مردم نسبت به سلامتي خود و اطرافيانشان است که خسارت جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.
رئيس شوراي اسلامي شهرکوشک  با بيان اينکه با شيوع ويروس کرونا بخشي از جامعه دچار بحران جدي و فقر اقتصادي شده‌اند، ادامه داد:  بايد تشکر کنم از کليه خيريه ها ي شهر کوشک که دست به دست هحم داده اند وبه ياري قشر آسيب ديده از اين ويروس پرداختند ودرخواست دارم همچون گذشته مردم شهر کوشک همراه وهمدل در رزمايش مواسات شرکت کنند وبه ياري يکديگر بشتابند.
محمد باقر جلالي در ادامه افزود :امروز اولويت  ما سلامت مردم شهر مي باشد و اميدوارم شهروندان پروتکل هاي بهداشتي را رعايت نموده تا  هرچه زودتر به ياري خداوند از اين ويروس منحوس نجات پيدا کنيم
وي درپايان  با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام "جهش توليد" اظهار کرد: با تحقق اين شعار مي‌توان اشتغال را افزايش و وابستگي‌ها در تامين برخي کالاها به خارجي‌ها را کم کرد و با استفاده از سرمايه انساني و اجتماعي موجود اين شعار محقق شود.
 
 
برچسب ها: شهرکوشک
 
خبرنگار :رسول مختاری
ارسال کننده
ایمیل
متن