کد مطلب: 139134
شروع عمليات کانيوگذاري در کوچه 13 خيابان وليعصرشهرکوشک براي دفع آبهاي سطحي
تاریخ انتشار : 1399/02/28 11:21:49
نمایش : 107
 
 
 
عکاس :رسول مختاری
خبرنگار :رسول مختاری
ارسال کننده
ایمیل
متن