کد مطلب: 139135
نصب بنرهاي فرهنگ شهروندي درتابلوها وايستگاه هاي اتوبوس شهرکوشک
تاریخ انتشار : 1399/02/29
نمایش : 535
به همت کميته فرهنگ شهروندي شهرداري کوشک  بيست تابلو کميته فرهنگ شهروندي وپانزده ايستگاه اتوبوس اين شهر علاوه بر موضوع مقابله با ويروس کرونا به موضوعات فرهنگ شهروندي  نيز اختصاص داده شد.
شهردار کوشک مجيد قرباني رناني اعلام کرد :
  • "فرهنگ" در جهان امروز، ريشه و اساس تمام تحولات بشري است، شناخت و بررسي فرهنگ عمومي مي تواند باعث ارتقاء و تحول جامعه شود و آن را در مسير رشد و توسعه هدايت کند.
  • بي شک تدارک ديده شدن محتواي آموزشي مناسب و بسترسازي جهت ارائه اين محتواي آموزشي متناسب با جنس مخاطب مد نظر، تاثير به سزايي در موضوع فرهنگسازي خواهد داشت.
وي ادامه داد: در همين راستاکميته فرهنگ شهروندي شهرداري کوشک بادر نظر گرفتن اين موضوع علاوه بر نصب بنرهاي پيشگيري از شيوع هرچه بيشتر ويروس کرونا در تابلوهاي شهروندي  ، در نظر دارد ايستگاه هاي اتوبوس خود را نيز باموضوعات مختلف همچون زندگي اسلامي ، زندگي پرلبخند،ايمني،عفاف وحجاب معرفي ويژگي هاي شهري ، خانواده و ... تبديل به ايستگاه هاي آموزش شهروندي نمايد.
قرباني رناني با بيان اينکه پوسترهاي شهروندي توسط گروهي مجرب و متخصص که شامل عکاس،طراح،مشاورفرهنگي  واعضاي شوراي شهر مي باشد توليد و پس از بررسي هاي مختلف  به مرحله اجرا مي رسد وسعي ميشود از افراد وموضوعات بومي استفاده گردد تا مردم شهر بيشتر با موضوعات ارتباط برقرارنمايند. 
وي تبليغات شهري را از جمله فعاليت‌هاي مستمر کميته فرهنگ شهروندي شهرداري کوشک دانست و خاطرنشان کرد: اين تبليغات ماهيانه با موضوعات مختلف شهروندي در بيست تابلو شهروندي و پانزده  ايستگاه اتوبوس شهري که هرکدام پنج  جايگاه نصب پوستر دارند اجرا مي گردد و تعويض مي گردد.
 
 
 
عکاس :رسول مختاری
خبرنگار :رسول مختاری
ارسال کننده
ایمیل
متن