کد مطلب: 139142
جدول گذاري خيابان بسيج شهر کوشک
تاریخ انتشار : 1399/03/21
نمایش : 642
اجراي بيش از 300متر طول "جدول گذاري"  خيابان بسيج دردستور کار واحدعمران شهرداري شهر کوشک قرار گرفت.
مجيدقرباني در گفتگو با خبرنگار ايمنا ، هدف از اجراي اين طرح را ارتقاي سطح كيفي معابر، افزايش خدمات رساني به شهروندان و بهسازي مناظر شهري عنوان کرد..
به گفته وي، تسهيل در تردد و عبور و مرور، ساماندهي و زيباسازي فضاهاي شهري و مناسب سازي پياده روها و جداول حاشيه خيابان هاي شهر از ديگر اهداف اجراي اين طرح است.
شهردارشهر کوشک ، جدول گذاري معابر و خيابان ها به لحاظ تاثيرگذاري بر فضاي ارتباطي شهر را مهم ارزيابي کرد و گفت: اين امر مورد توجه و تاکيد مجموعه مديريت شهري است و در دستور كار شهرداري قرار دارد.
قرباني رناني : اشاره اي به کانيو گذاري فرعي هاي خيابان وليعصر کوشک کرد وافزود تاکنون سه فرعي اين خيابان کانيو گذاري و آسفات شده است وفرعي هاي  ديگر اين خيابان در دستور کار قراردارد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن