نقش جوانان درمبارزه بافسادوتهاج فرهنگی

-گرش قدسی اسلام، نوید بخش نوعی زندگی در سایه ایمان و معرفت است که با روحیه نشاط، تکاپو، پویایی و سازندگی نسل جوان سازگارتر است. اسلام در سالهای آغازین تکوین و گسترش خود در سرزمینهای پهناور آن روزگار، بیش از هر چیزی، از قدرت ایمان قوی و عزم راسخ جوانان بهره گرفت. امروز نیز نهضت اسلامی معاصر، برای گسترش عدالت و نجات بشریت از نظام سلطه جهانی به ایمان مذهبی و اراده آهنین جوانان نیازمند است .هیچ کس نمی تواند نقش عظیم جوانان در سرنوشت جامعه را انکار کند، چرا که این جوانان هستند که ستون های فردای جامعه مطلوب انسانی را تشکیل می‌دهند به همین خاطر جوانان بیشتر از همه در معرض تهاجم فرهنگی و تبلیغی بیگانگان قرار دارند. هدف از این پژوهش نیز بیان نقش مهم جوانان در عصر انتظار در برابر فساد و  تهاجم فرهنگی دشمنان دین است. بخصوص در شرایط کنونی که جامعه اسلامی از هر سو مورد تهاجم دشمنان دین قرار گرفته است پاسداری از ارزشهای اسلامی و دینی و اتکاء به باورهای اعتقادی از سوی جوانان بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد زیرا دشمن در تهاجم فرهنگی باورها و اعتقادات جوانان را مورد حمله قرار می‌دهد و سعی می‌کند با دور کردن آنها از باورها و ارزشهای اسلامی خودباختگی فرهنگی را برای جوانان به ارمغان بیاورد. 
 
 
1.مقدمه 
 
نقش جوانان در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگی دشمنان دین در زمان غیبت و عصر انتظار بسیار حساس و حائز اهمیت است. با توجه به این سخن امیرالمومنان علی علیه‏السلام که فرموده‏اند: یاران مهدی از جوانها هستند. (اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم، الامثل کحل العین و الملح فی الزاد واقل الزاد الملح) از وظایف جوانان منتظر در عصر غیبت است که با تقویت ایمان و اعتقاد به شریعت اسلام، شرایط را هر چه زودتر و بهتر به نفع جامعه اسلامی آماده سازند. 
کشورهای سلطه گر بعد از اینکه حمله مستقیم به کشورها را بی فایده دیدند، از تهاجم فرهنگی برای چپاول کشورهای دیگر استفاده کردند زیرا تهاجم فرهنگی هم بی و سر و صدا بوده و هم به راحتی می توانند انسان ها را فریب داده و آنها را تحت سلطه خود درآورند. در زمان پهلوی تهاجم فرهنگی مؤثرترین وسیله برای تباهی مردم و جوانان مملکت ما بود اما انقلاب اسلامی نقشه آنها را نابود نمود. تا اینکه دشمن بعد از ناکامی در محاصره اقتصادی و جنگ، مجدداً به تهاجم فرهنگی روی آورد و با ابعاد بسیار پیچیده و گسترده و متنوع و ابزارهای پیشرفته مشغول توطئه برای جوانان ما شد( اکبری،1375). 
 
 
دشمن سعی دارد با ترویج افکار الحادی در میان جوانان آنها را به آینده جامعه و سرنوشت انسانی مأیوس کرده، اعتقادات دینی و باورهای مذهبی را در ذهن و اندیشه جوانان بخشکاند. برای اینکه جلوی تهاجم فرهنگی دشمنان گرفته شود باید همه افراد جامعه بخصوص جوانان تلاش و کوشش کنند و با هوشیاری و آگاهی از نقشه های دشمنان نقشه های آنان را برای مردم آشکار کنند.
 این نوشتار با تکیه بر مدارک کتابخانهای و اسنادی و سپس تحلیل آنها چندین هدف عمده را دنبال میکند؛۱. فرهنگ چیست.۲. مفهوم تهاجم فرهنگی چیست.۳. نحوه ی اتکاء جوانان به فرهنگ اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی  چگونه است ۴. وظایف جوانان منتظر در عصر غیبت در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگی چیست. مسئله ای که بیشتر در این مقاله مورد نظر است بررسی نقش جوانان ایرانی در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام و وظایف آنان در مقابله با این حملات شدید فرهنگی است.
 
2. فرهنگ

 

واژه فرهنگ در معانی مختلفی به کار رفته است. نظیر کتاب لغت، علم، فضل، دانش، عقل و ادب. در قرن هجدهم میلادی نویسندگان آن را به معنی پرورش روانی و معنوی به کار بردند. از این تاریخ، فرهنگ بر اساس تعریف فرانسوی آن به معنی پرورش روح و جسم به کار برده شد و در زبان آلمانی به عنوان پیشرفت فکری و اجتماعی انسان و جامعه و بشریت تلقی شد. اولین بار اصطلاح فرهنگ به وسیله مردم شناسی انگلیسی، ادوارد بارنت تایلور در سال 1871 در کتابی تحت عنوان فرهنگ ابتدایی به این گونه تعریف شد، فرهنگ ... مجموعه درهم تافته ای است که دربر گیرنده دانستنیها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، آداب و رسوم و عادات و هرگونه توانایی دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه به دست می آورد(آشوری، 1357). 
فرهنگ مبنای اصلی جامعه انسانی است و به معنای تظاهرات مادی و معنوی فعالیت های انسانی برای سازگاری با محیط به کار می رود. فرهنگ راهنمای همه فعالیت های انسانی است. منحصر به انسان می باشد و توانایی خاص بشر است. فرهنگ دو زمینه جدا از هم دارد یکی فرهنگ مادی می باشد که قابل لمس و اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه است. و آن شــامل اشیاء مادی، ابزار کار، وسایل صنعتی، کشــاورزی، عکاسی، موسیقی، آموزشی، وســایل و لوازم خانه که در زنــدگی روزمره کاربــرد دارد، می شود مانند: لباس، کیف، قندان، اتومبیل، هواپیما، مسکن، تلویزیون و به طور کلی آنچه از فرهنگ که جنبۀ کمی دارد به شمار می رود و دیگری فرهنگ معنوی که جنبه کیفی دارد و شامل آثار ادبی، هنری، فکری، آداب و رسوم، سنت ها، اخلاقیات، معتقدات، باورها، آموزش و پرورش و به طور کـلی سرمایه معنوی یک جامعه جـزء فرهنـگ معنوی جـامعه به شمــار می رود. بین جنبه های مادی و معنوی فرهنگ کنش های متقابل وجود دارد و تغییر یکی موجب تغییر دیگری خواهد شد. بعضی از جامعه شناسان عقیده دارند که این دگرگونی از اشیاء مادی و ابزار آغاز می شود و سپس تاثیر آن گسترش می یابد و جنبۀ معنوی فرهنگ را در بر می گیرد.
 
3.تعریف تهاجم فرهنگی

 

تهاجم از مصدر باب تفاعل و از ریشه هَجَمَ ـ یَهجُمُ است به معنی یورش بردن و به طور ناگهانی و غفلتاً هجوم آوردن و دخول و ورود بدون اجازه است. (جامع المقدمات، ص53) در فرهنگ لغت دهخدا تهاجم به معنی حمله کردن یکی بر دیگری، به یکدیگر هجوم بردن، حمله کردن به یکدیگر معنی می دهد. (دهخدا،1337) فرهنگ، اصطلاحی است جامع و وسیع که عصاره زندگی بشر را در ابعاد گوناگون در خود جای داده و بیانگر خصایص و ویژگی های جوامع انسانی است. در فرهنگ نفیسی، فرهنگ را نیکویی، تربیت و پرورش و بزرگی و عظمت و بزرگواری و فضیلت و وقار و شکوهمندی و دانش و حکمت و هنر و علم و معر فت و علم فقه و علم شریعت و کتابی که محتوی لغات فارسی باشد معنی کرده اند.
بر این اساس تهاجم فرهنگی هجوم و یورش و تجاوز بیگانگان به حریم فرهنگ یک جامعه می باشد که خواست آن جامعــه به آن تعلق نگرفته است. حال این تهاجم به همه ابعاد و زمینه های فرهنگ آن جامعه یا به برخی از جنبه های فرهنگی جامعه باشد. تهاجم فرهنگی به قصد ویران کردن فرهنگ یک جامعه و بیگانه نمودن آن جامعه از فرهنگ خودی می باشد. در تهاجم فرهنگی تهاجم به فرهنگ مطرح است نه تهاجم یک فرهنگ. 
معنا و مفهوم تهاجم فرهنگی اینست که فرد یا گروه و یا یک سیستم حکومتی، با انگیزه‌ای خاص به بنیانهای فرهنگی اعتقادی ملتی هجوم برد تا زمینه زوال و نابودی آن فرهنگ و گسترش فرهنگ خود را در جهت اجرای مقاصد خویش فراهم سازد. تهاجم فرهنگی دشمن، بیشتر متوجه «ذهن و اندیشه طرف مقابل است و سعی و تلاش در از بین بردن ایمان خالص و جایگزین کردن شک و حیرت و در نهایت گمراهی و سرگردانی و بی تفاوتی دارد.
مراد از تهاجم فرهنگی در اذهان، سرازیر شدن و تاختن یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر است، و عناصری همچون سلطه و سقوط و انحطاط فرهنگی، تحوّل در ارزشها و باورها و بینش ها و غیره در بحث تهاجم فرهنگی مطرح است. سابقه تهاجم فرهنگی به درازی عمر بشر می رسد. و در طول تاریخ فرهنگ بشر مطرح بوده است. تهاجم فرهنگی کفر و استکبار بر فرهنگ توحید و عبودیت از همان آغاز آفرینش انسان اتفاق افتاد و از آن پس، بدون توقف و با شیوه ها و ترفندهای مختلف و با تجلیّات گوناگون استمرار یافت تا آن که در شکل معاصر و امروز بیش ظاهر شد. با دقت در تاریخ می توان فهمید که برخی از انسانها دستیاران و همکاران و ابزار کار استکبار برای تهاجم فرهنگی هستند. در بخشی از آیات قرآن، به وجود توطئه تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف از ناحیه دشمنان اسلام از درون و بیرون اشاره شده است. این گروه از آیات به طور روشن و صریح از وجود توطئه های فرهنگی خبر می دهد و آن را به مسلمین گوشزد می نماید.به عنوان مثال می توان به آیه ی 109 سوره ی بقره اشاره کرد: (و دکثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا).  »بسیاری از اهل کتاب آرزو می کنند که شما را بعد از ایمانتان به کفر برگردانند». این آیه می فرماید، خواست قلبی و میل باطنی کفار، این است که شما را از ایمانتان برگردانده و ایمان شما را سلب نموده و شما را به جاهلیت گذشته برگردانند.
مقام معظم رهبری در مورد تهاجم فرهنگی تذکرات خیلی مهم و خوبی داده اند و همیشه به ملت ایــران در مورد تهاجم فرهنـگی سفارشات لازم را می نمایند و آگاهی هــای لازم را ارائه می نمایند.ایشان می فرمایند: «تهاجم فرهنگی یک سنگر و جبهه شناخته نشده دشمن است. لذا باید آن را شناخت.» معظم له می فرمایند امروزه دشمن بعد از ناکامی در محاصره اقتصادی و جنگ، مجدداً به تهاجم فرهنگی روی آورده اند. آن حضرت تهاجم فرهنگی را تزریق تفاله های دست دوم فرهنگ غرب به ملت ما می دانند و می فرمایند فرهنگ غرب «سلطه طلبی» را با خود همراه دارد و نشانه آن تحمیل این فرهنگ در جریان استعمار ملت هاست. همین خصوصیت، حالت تهاجمی به این فرهنگ داده است. دشمنان نظام دینی که همان استکبار جهانی و در رأس آن امریکا قرار دارد، برای به انزوا کشاندن و خارج ساختن جوانان از صحنه و درنتیجه خالی شدن عقبه انقلاب اسلامی از نیروی با نشاط و پرشور و با ایمان و اثرگذار جوان، نقشه های مختلفی را به اجرا درآورده اند که مجموعه این ها را می توان در تهاجم فرهنگی ملاحظه نمود. مقام معظم رهبری غفلت در برابر تهاجم فرهنگی را به عنوان یک آسیب بسیار خطرناک نام می برند و می فرمایند: «دشمن به شدت مشغول تهاجم فرهنگی است و این تهاجم گاهی با دست عنصر خودی غافل، بی توجه و فاقد بینش صحیح سیاسی انجام می گیرد»
مقام معظم رهبری تهاجم فرهنگی را به دو دسته تقسیم می نماید. یک دسته تهاجم فرهنگی از سوی کشورهای استکباری و دشمن جهانی دین اسلام می باشد دسته دوم تهاجم فرهنگی در جبهه داخلی و درون نظام می باشد. برخی از افراد به خاطر غفلت، عدم توجه، دیرفهمی و کج سلیقگی، در تهاجم فرهنگـی به دشمن خــدمت می کنند و دشمـن را در اجـرای نقشه هایش یاری می دهند و کمک می نمایند و ابزار کار دشمن می شوند و چه بسا از دشمنان خارجی نیز موفق تر عمل می کنند
پس اگر ملت ما و جوانان ما به خود و ارزشهای اسلامی خود و اعتقادات دینی خویش باور قلبی داشته باشند و فرهنگ اصیل خود را پاس بدارند هرگز میکروب مهاجم در آنها اثر نخواهد کرد. لذا جوانان مؤمن در عصر انتظار کسانی هستند که در زیر پرچم پرعظمت ولایت، ارزشهای اسلامی را پاس می‌دارند و بزرگترین و سنگین‌ترین رسالت خود را در قوی نگه‌داشتن ایمان به الله و فرهنگ متعالی اسلام می‌بینند تا به یاری خداوند بزرگ بتوانند پرچم توحید را همچنان در اهتزاز نگه دارند تا شرائط مطلوب برای ظهور منجی عالم بشریت، مهدی موعود، فراهم گردد.
 
4. اتکاء جوانان به فرهنگ اسلامی در مقابله با تهاجم فرهنگی‌
 
در جامعه شناسی برای فرهنگ تعاریف گوناگونی آمده است ولی عصاره همه آن تعریف ها می‌تواند این باشد که فرهنگ را می‌توان وجه اجتناب ناپذیر هویت و اصالت هر جامعه انسانی دانست که به عناصر آن جامعه تشخص، تشکل و تجانس ماهوی می‌بخشد. فرهنگ جامعه ما اسلامی است که باعث تمایز جامعه مابا جوامع دیگر می‌شود و مشتمل بر عناصر گوناگون عقیدتی و اجتماعی است (کاویانی،1382). فرهنگ اسلامی کارآمدترین فرهنگ در پاسخگویی واقعی به نیازهای واقعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، روحی و روانی جامعه اسلامی است. منشا این فرهنگ برد و عنصر جاودانه وحی و سنت اهل بیت علیه‌السلام استوار است که با اصول و مشخصه‌های زیر هویت می‌یابد:1- اصیل است: یعنی متکی به ذات یگانه ازلی و مبدا هستی است.2- فرا ظرافیتی است: یعنی منطبق بر همه زمانها، مکانها و شرایط اجتماعی جوامع هدایت شده است.3- الگوساز است: راهنمای ثابت، سنجش یافته و کمال پذیر علمی در همه شوؤن زندگی اجتماعی و فردی است.4- مبتنی بر آزادی، کرامت، تعالی و توسعه ارزش های انسانی است.5- آرمانگر است: هدفش ساختن، پرداختن و پالایش ساختار جامعه شایسته و مبتنی بر معیارهای اصیل انسانی است.6- اندیشه زاست: تفکر آفرین و اندیشه پرور است.7- قانونمند است: برای جزیی‌ترین اصول روابط انسانی و پدیده‌های اجتماعی راه گشوده است.8- تکاملی و پویاست: دائما رو به رشد و منطبق با یافته‌ها و دستاوردهای جدید علمی و فکری است. وقتی جامعه اسلامی دارای این چنین فرهنگی با خصوصیات منحصر به فرد است اتکاء به این فرهنگ از سوی جوانان بزرگ ترین سد در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان خواهد بود. لذا مهمترین وظیفه جوانان در عصر غیبت و آمادگی انتظار، حفظ و حراست از این فرهنگ متعالی در رویارویی با آسیب پذیریهای فرهنگی اجانب می‌باشد. فرهنگ اسلامی روح جامعه اسلامی است اگر جوانان ما بتوانند روح جامعه را زنده نگه دارند در واقع جامعه اسلامی را در برابر آفات دهر بیمه کرده‌اند. لذا در شرایطی که استکبار جهانی از تمامی وسایل خود برای سرکوب جبهه‌ها و جناح های اسلامی در کشورهای مسلمان استفاده می‌کند اقدامات جوانان ما باید به گونه‌ای باشد که عمل و خواست اسلامی در کشور ما با برجستگی در برابر چشم ملتها قرار گیرد و اسلام به عنوان تفکری پر جاذبه و موفق دلها را به آینده‌ای روشن که فرا روی ملت ها بویژه مسلمانان است امیدوار و متوجه سازد. در این راستا جوانان ما بخصوص قشر تحصیل کرده حوزه و دانشگاه تلاش نمایند و با تحقیقات علمی و مطالعه عمیق متون اسلامی و مقایسه آن با سایر مکاتب الحادی اسلام راستین را در قالب نوشتن مقالات تحقیقی، علمی، سخنرانی ها، برگزاری سمینارهای پژوهشی و تشکیل میزگردهای علمی در حوزه و دانشگاه به جهانیان معرفی نمایند و تعالیم اسلامی را به سراسر گیتی گسترش دهند و از سوی دیگر فرهنگ عاشورایی را تبیین و ترویج نمایند و فضای فرهنگی جامعه را از طریق کسب معارف اسلامی و ترویج آن در برابر آسیب‌پذیری های فرهنگی دشمنان دین مصون نگاه داشته و آن را با نور علم و ایمان معطر گردانند. چرا که پیراسته و پاک نگهداشتن جامعه از فساد و شرک از جمله شرایط انتظار قیام مهدی در عصر غیبت می‌باشد.

 

5. وظایف جوانان منتظر در عصر غیبت در مبارزه با فساد و تهاجم فرهنگی

 

 به انتظار زیستن و منتظرانه دین و ایمان داشتن، وظیفه‌ای است که شریعت اسلام از مومنان خواسته است. انتظار قیام مهدی را داشتن آمادگی قبلی می‌خواهد از جمله: پیراسته و پاک زیستن، صداقت در عقیده و عمل، دارا بودن توان روحی برای جهاد و مبارزه در رکاب حضرت مهدی (عج) و مبارزه با فساد و شرک. که این وظایف و آمادگی می‌تواند شاخص بزرگ جوانان دیندار در عصر غیبت باشد.

 

5.1. بعد دینداری جوانان

 

 از مهمترین ابعاد تکلیف و مقاومت در عصر غیبت و انتظار، مقاومت در بعد دینداری است. یعنی هر کس بکوشد تا دین خود را در اعتقاد و عمل حفظ کند، مبانی اعتقادی و عقیدتی خویش را با تفکر و تامل و کسب آگاهی های سودمند و شناخت های صحیح استوار سازد. نیز به اعمال تکلیفی دین عمل نمایند تا خویش را به عنوان فردی مومن و صدیق نگاه دارد و در جامعه به عنوان یک انسان متدین و متعهد حضور داشته باشد (یزدی،1381). در زمان حاضر که دشمنان اسلام تلاش می‌کنند تا با سست کردن مبانی اعتقادی جوانان و ایجاد شبهه در ذهن جوانان، پایه‌های اعتقادی و دینی آنها را متزلزل کنند حفظ دین و روحیه دینداری در جوانان از نخستین وظایف جوانان در عصر غیبت به شمار می‌رود .به عبارت دیگر، یکی از ابعاد عظیم تکلیف حساس و بزرگ جوانان در عصر غیبت و انتظار، حفظ دین و نگهبانی مرزهای عقیدتی و حراست از باورهای مقدس است. در زمان غیبت امام (عج) ممکن است. شبهه‌هایی در ذهن بیاید یا عواملی به سست کردن پایه‌های اعتقادی جوانان برخیزند که باید در برابر این شبهات مقاومت کرد .در این راستا جوانان می‌توانند با مطالعه کتابهای دینی، شرکت در مجالس مذهبی و آشنایی بیشتر با مفاهیم اسلامی و پژوهش و شناسایی ارزشهای اصیل اسلامی، دین خود را در برابر هجمه دشمنان دین حفظ نمایند. از سنگین ترین رسالت جوانان مومن در حفظ دین این است که به اهل بیت علیه‌السلام و سیره آنها تمسک جویند تا از لغزش های دینی و اعتقادی در امان باشند. در احادیث و تعالیم ائمه علیه‌السلام تاکید شده است بر اینکه در عصر غیبت راه امامان را بپیمایند و از تعالیم و احکام آنها پیروی کنند، به تولای آنان چنگ زنند و از دشمنان و مخالفان آنان و قرار گرفتن در خط مخالفان آنها تبرا جویند. جوانان مومن و منتظر در عصر غیبت با سرمشق قرار دادن و الگو گرفتن از تعالیم انبیاء می‌توانند بعد دینداری و دین آموزی خویش را تقویت و اعتلاء بخشند و شناخت و بصیرت خود را در زمینه‌های مختلف عقیدتی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افزایش دهند و این خودگامی است در اصلاح و پیشبرد اهداف عالیه جامعه اسلامی و مبارزه با تهاجم فرهنگی تبلیغی بیگانگان.                                 
 
    5.2  بعد فرهنگی                    
                          ‌
منظور از بعد فرهنگی نگهبانی و حراست فرهنگ دینی در جامعه و میان جوانان است و اینکه فرهنگ اسلامی و دینی با مشخصات و ویژگی هایی که قبلا ذکر آن رفت در میان جوانان و جامعه زنده بماند و نقش آفرین و جهت .امروز، همین فرهنگ اسلامی و دینی مورد تهاجم بیگانگان و دشمنان دین قرار گرفته است. دشمن سعی دارد با حذف فرهنگی دینی و اسلامی در جامعه اسلامی و دور کردن جوانان از مفاهیم فرهنگ دینی، سلطه فرهنگی خود را جامعه اسلامی گسترش دهد و بر حذف آن تاکید می‌کند. تهاجم فرهنگی چیزی جز حذف و به ابتذال کشانیدن فرهنگ دینی در جامعه اسلامی عصر غیبت نمی‌باشد. امروز آنچه در جامعه اسلامی عصر انتظار ضرورت دارد تقویت جبهه فرهنگی است. دیروز مسئله نظامی مطرح بود ولی امروز نبرد فرهنگی. در این جبهه فرهنگی جوانان بخصوص جوانان تحصیلکرده نقش مهمی را بازی می‌کنند و رسالت سنگینی را برعهده دارند.(کاویانی،1382). جدایی و بیگانگی این قشر از جامعه از فرهنگ اسلامی و دینی ضررهای جبران ناپذیری را متوجه اسلام و مسلمین می‌گرداند. بدیهی است که تحقق ظهور مهدی (عج) در گرو حفظ ارزشهای اسلامی و فرهنگ متعالی دینی در جامعه و پایبند بودن جوانان بعنوان اصحاب آن امام در عصر ظهور به این فرهنگ اسلامی و استمرار آن تا زمان ظهور حجت حق می‌باشد. صیانت از این فرهنگ یکی از راههای مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان دین در عصر غیبت از جانب جوانان می‌باشد.جوانان می‌توانند با مطالعه و پژوهش و کاوش در مفاهیم عمیق فرهنگ اسلامی و دینی در نشر این فرهنگ و شناساندن آن به جهانیان نه تنها بر غنا و پویایی آن بیافزایند بلکه می‌توانند از این طریق اسلام حقیقی را به جهانیان معرفی کنند و زمینه جذب فرهنگهای دیگر را به دین مبین اسلام فراهم سازند. مبارزه فرهنگی کار فرهنگی می‌خواهد. بنابراین در مبارزه با تهاجم فرهنگی باید ابزار فرهنگی را به خدمت گرفت. گسترش فرهنگ اسلامی در سطح جامعه و حتی در فراسوی مرزهای جامعه اسلامی گامی موثر در این راستا می‌باشد. نوشتن مقالات تحقیقی پیرامون فرهنگ اسلامی و مقایسه آن با فرهنگهای الحادی معاصر، برگزاری نشستهای علمی فرهنگی در زمینه تبیین فرهنگ متعالی اسلامی، برگزاری سمینارهای علمی، تشکیل انجمنهای علمی و تحقیقی در زمینه معارف اسلامی و حتی برپایی مجالس مناظره فرهنگی با شرکت گروههای مختلف و دعوت از صاحبنظران علوم دینی و مسائل فرهنگی از سوی جوانان از جمله اقداماتی است که می‌تواند در شناسایی و ترویج فرهنگ اسلامی در جامعه عصر غیبت موثر بوده و جامعه اسلامی را در برابر هجمه فرهنگی بیگانگان واکسینه نماید.بخاطر داشته باشیم که در تهاجم فرهنگی دشمنان با سرمایه گذاریهای فراوان سعی می‌کنند در مسلمین عقده حقارت و خود کم‌بینی ایجاد کنند که صاحب فرهنگ مترقی نیستند و اینکه فرهنگ اسلامی فرهنگی متروک و کهنه است. لذا می توان با معرفی فرهنگ اسلامی و نمایاندن کاربرد آن در زندگی بشری عملا به دشمنان فهماند که فرهنگ اسلامی بهتر می‌توانند خودیابی و خودشناسی کنند. یکی از نمونه‌های ایمان به غیب و امام غایب همین تمسک به فرهنگ دینی و اسلامی است. ایمان به قیام مهدی (عج) در گرو ایمان به فرهنگ اسلامی و ارزشهای دینی است که امروز همین فرهنگ مورد هجم دشمنان دین قرار گرفته است. بدلیل اهمیت این فرهنگ است که دشمنان از هر سو تلا ش می‌کنند آنرا زیر سوال ببرند.

 

    نتیجه

 

وحشتناک‌ترین خطری که جامعه اسلامی عصر انتظار را تهدید می‌کند، تضعیف ایمان مردم بخصوص جوانان به انقلاب جهانی و نظام توحیدی اسلام و بدبین کردن آنها نسبت به فرهنگ اسلامی از سوی دشمنان دین می‌باشد که در صورت اتخاذ موضع انفعالی در برابر اینگونه توطئه‌های شوم فرهنگی دشمنان، جامعه اسلامی در معرض نابودی قرار می‌گیرد. و راه حفظ آن نیز به تکیه به ارزشهای اسلامی و فرهنگ متعالی دینی و پیروی از سیره ائمه معصومین و اطاعت از ولی‌فقیه می‌باشد. بویژه از آنجایی که جوانان مخاطب تهاجم فرهنگی دشمنان می‌باشند تکیه آنها بر ارزشهای اسلامی و پیروی از ولایت فقیه یک ضرورت تام می‌باشد. بطور کلی جامعه منتظر جامعه‌ای است که به اخلاق اسلامی آراسته باشد و انسان منتظر کسی است که دارای اخلاق اسلامی باشد و جوان منتظر باید مظهر اخلاق اسلامی باشد.بنابراین جوانانی که دوست دارند در شمار اصحاب قائم باشند باید در عصر انتظار، مظهر اخلاق نیک اسلامی باشند. پایبندی جوانان به مبانی اعتقادی اسلام در عصر غیبت از مهمترین رسالت جوانان مومن و منتظر می‌باشد. نظر به اهمیت نقش جوانان در جامعه اسلامی، دشمنان سعی می‌کنند تا با القائات فرهنگی غلط ریشه‌های اعتقادی جوانان را مخدوش نموده و آنها را به آینده نظام توحیدی اسلام مایوس کنند. اینجاست که جوانان منتظر مراقب دسیسه‌های دشمنان بوده و خود را با تمسک به فرهنگ اسلامی و سیره اهل بیت علیه‌السلام در برابر هجمه فرهنگی دشمنان بیمه کرده و مصون نگاهدارند. البته در این زمینه نیاز به هدایت و راهنمایی دارند که علماء دین و مسئولین فرهنگی کشور باید آنها را هدایت کرده و رهبری جوانان را در مبارزه با تهاجم بر عهده بگیرند. با توجه به موارد فوق، از آنجا که اصحاب مهدی (عج) در زمان ظهور از جوانان هستند نقش جوانان را در مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان دین دو چندان می‌نماید و وظیفه سنگینی بر دوش جوانان منتظر گذاشته شده است تا به یاری حق با مصون نگاهداشتن جامعه اسلامی در عصر غیبت از چپاول دشمنان، زمینه را برای ظهور حجت حق مهیا سازند.به امید آن روز.

 

منابع:
1. قرآن کریم
 
2. اکبری، حسن علی. (1375). تهاجم فرهنگی از دیدگاه آیات. تهران:  روایات و فقه.
 
3. آشوری، داریوش.(1357). تعریف ها و مفهوم فرهنگ. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
 
4. امام خمینی (ره)، روح الله. صحیفه نور، مرکز نشر آثار حضرت امام رحمه الله علیه.
 
5. حکیمی، محمد رضا.(1364). خورشید مغرب. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. 
 
6. دهخدا، علی اکبر.(1337). لغت نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
7. شیخ حرعاملی. وسائل الشیعه. مؤسسه آل البیت.
 
8. قلی پور گیلانی، مسلم.(1383). تقوا و پارسایی در نهج البلاغه. تهران: دانشگاه تهران.
 
9. کاظمی کرهرودی، حسین. (1380). ریشه های تاریخی و اجتماعی جنبش های اسلامی معاصر. تهران:چاپ بهار
 
10.کاویانی، محمد.(1382). جوانان و تهاجم فرهنگی.قم:  حوزه علمیه قم مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی
 
11. مصباح یزدی، محمدتقی.(1381). تهاجم فرهنگی. تهران: چاپ صدف.
 
 
 فرخنده نظری پور
 
(بازنشسته فرهنگی آموزش و پرورش)