انعطاف شغلی

-محیط کار منعطف
 


 برای رسیدن به یک محیط کار منعطف باید با برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده پیشرفت
 
1- تعادل زندگی و کار
 نیاز کارکنان به برقراری تعادل بین تعهداتشان به خارج از محیط کار و در دسترس بودن شان برای کار
 نتایج این امر رضایت شغلی بیشتر و کاهش غیبت خواهد بود. به علاوه روابط مثبت بین کارفرما و کارمند بیشتر حاکم شده و تعهد به شرکت افزایش می یابد. در سطح فردی ایجاد انعطاف لازم برای کارمند منجر به ایجاد قرارداد روانی خواهد شد و انجام کار انعطاف‌پذیر به معنی تاکید بر خروجی به جای تمرکز بر مدت زمانی است که فرد در پشت میز خود قرار دارد برای مانع بودن می‌بایست دارای فن‌آوری بود که قادر به اثربخش کردن مشاغل کارکنان باشد مدیران برای رو آوردن به فرهنگ کاری منعطف باید به نکات زیر توجه داشته باشند و تغییر رویه بدهند:
1.1-فرهنگی را ایجاد کنند که متمرکز بر خروجی باشد نه بر مدت زمان حضور کارکنان پشت میز هایشان
1.2-خواهان انجام کار انعطاف پذیر باشند که هم به سازمان و هم به کارکنان آن سود رساند و پشتیبان افراد برای سازگاری با تغییر باشد
1.3-تشویق افراد به برقراری تعادل بین آسایش و اثربخشی و به تعویق نینداختن کارها
 
برنامه ریزی برای کارکنان چابک
 
کارکنان چابک نیازمند دارا بودن مهارت های انتقال پذیر هستند تا بتوانند به مشاغل مختلف انتقال یابند و به راحتی با آنها سازگار شوند
 
 

ساعات کاری سالانه


 استفاده از ساعات کاری سالانه روشی برای انجام کار به صورت سالانه است. بدان معنا که به جای پرداخت به ازای ۴۰ ساعت کار در هفته کارکنان برای تعداد معینی از ساعات کار در سال حقوق می گیرند.
 برای برنامه‌ریزی منابع انسانی این روش به معنای ساعات کاری است که می‌تواند با نیازهای کسب و کار سازگار شود این روش همچنین به نگرش استراتژیک اجازه می‌دهد تا کارکنان را در زمان و مکانی که بیشترین نیاز کسب و کار در آنجا به کار گیرد و  این امکان را فراهم می‌آورد که حق الزحمه فاقد مبلغی برای اضافه کار پرداخت شود.
 
اشتراک شغلی
 
 نمونه ای از اشتراک شغلی در این اواخر توسط مک‌دونالد معرفی شده که مبتنی بر قرارداد خانوادگی است. متن آن خانواده ای را تحت عنوان یک قرارداد استخدام می کند به گفته آلدر  قراردادها به شوهران زنان فرزندان و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها اجازه می‌دهد شغل را به اشتراک بگذارند و شیفت ها را بدون اینکه از قبل مدیریت اطلاع دهند تعویض کنند این قراردادها به منظور برخورد با پدیده غیبت در نظر گرفته شده اند
 
 


 
برگرفته از کتاب کلیات و مبانی مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم

نویسنده: مهندس مجید قربانی رنانی شهردار شهر کوشک