گزارش فعالیتهای شهرداری

-در آغاز سال 1397 گزارش فعالیت های انجام شده در شهرداری کوشک در دوره پنجم شورای اسلامی شهر در سال 96 به اطلاع کاربران عزیز خواهد رسید.