اماکن تفریحی شهر

در شهر کوشک اماکنی چون سالن ورزش ، زمین ورزشی خاکی و بوستان  و پارک کودک و پارک جنگلی  وجود دارد که امکانات تفریحی و ورزشی شهر را تامین می کند

فهرست