دبیرخانه

null

خانم ابوحیدری

مسئول دبیرخانه شهرداری کوشک

معرفی و شرح وظایف

معرفی واحد عمرانی:

معرفی واحد:

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .

شرح وظایف:

 • ثبت نامه های وارده و صاره و اسکن آنها.
 • توزیع نامه های ثبت شده به واحدها0
 • تایپ نامه های اداری حوزه شهردار –دفتر –معاونین و … .
 • کدگذاری پرونده های ساختمانی جدید.
 • کدگذاری نامه های اداری و بایگانی در پرونده های مربوطه.
 • نگهداری پرونده های پرسنلی.
 • دریافت و ارسال نامه از سیستم شبکه دولت.
بخشنامه ها

بخش نامه های امور دبیرخانه

راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین:

فرم ها

جهت دریافت فرم کلیک کنید

گزارشات
 • گزارش عملکردی شش ماهه اول سال جاری
 • گزارش عملکردی شش ماهه ذوم سال جاری
برنامه های آتی

لیست برنامه های آتی:

راه های ارتباطی
 • پست الکترونیک: shahrdari@info.ir
 • تلفن های شهرداری: 031335652410 – 03133563998
 • آدرس شهرداری: استان اصفهان- شهرشتان خمینی شهر- شهر کوشک – بلوار امام (ره)
 • سامانه پیامک: 98500054111713
فهرست