واحد درآمد

null

رسول حاجیها

مسئول امور درآمد شهرداری کوشک

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف واحد درآمد :

– برنامه ريزي ، هماهنگي و هدايت و كنترل امور مربوط به درآمدهاي عمومي و نوسازي شهرداري .
ـ نظارت و پيگيري مستمر در امر وصول درآمدهاي نوسازي و عمومي شهرداري .
ـ بررسي و مطالعه و شناسايي منابع جديد درآمدزا و پيشنهاد به مراجع ذيربط .
ـ پيگيري و اتخاذ تدابير لازم بمنظور استيفاي حقوق شهرداري و وصول بدهي مؤديان از طريق واحدهاي ذيربط .
ـ بررسي و مطالعه و ارائه الگوها و روشهاي كارآمد و مطلوب بمنظور تسريع در امر وصول عوارض و درآمدهاي نوسازي و ساير درآمدهاي شهرداري .
ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند .
ـ ارزيابي و ارائه گزارش از فعاليت هاي و مشكلات به مدير مربوطه .
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد .

بخشنامه ها

بخش نامه های امور درآمد

راهنمای مراجعین

راهنمای مراجعین:

فرم ها

جهت دریافت فرم کلیک کنید

گزارشات
  • گزارش عملکردی شش ماهه اول سال جاری
  • گزارش عملکردی شش ماهه ذوم سال جاری
برنامه های آتی

لیست برنامه های آتی:

راه های ارتباطی
  • پست الکترونیک: shahrdari@info.ir
  • تلفن های شهرداری: 031335652410 – 03133563998
  • آدرس شهرداری: استان اصفهان- شهرشتان خمینی شهر- شهر کوشک – بلوار امام (ره)
  • سامانه پیامک: 98500054111713
فهرست