فضای سبز عمومی کوشک
روزهای بارانی کوشک
کوچه باغ های زیبای شهر کوشک
طبیعت چشم نواز کوشک
طبیعت کوشک
باغات سرسبز شهر کوشک
طبیعت زیبای شهر کوشک
اخبار شهر و شهرداری

شاخصه های مهم شهر کوشک

nature_people
باغ شهر ایران
0
جمعیت کل
people_alt
شهر ایثار و شهادت
0
تعداد خانوار
تاسیس 1372
0
تعداد شهدا و ایثارگران
شهرداری درجه 6
0
مراکز گردشگری

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه، راهنمای مراجعین و فرم های مرتبط؛ بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها
پروژه ………60%
60%
پروژه …………40%
40%
پروژه ……50%
50%
پروژه ……90%
90%
فهرست